CEFOKEL

Cefokel 50 mg/ml, suspensie injectabilă pentru bovine şi suine

Compoziţie:
1 ml suspensie conţine Ceftiofur (sub formă de clorhidrat) 50,0 mg.

Indicaţii:
Infecţii asociate bacteriilor sensibile la ceftiofur.

Suine:
Pentru tratamentul afecţiunilor respiratorii asociate cu Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumonia şi Streptococcus suis.

Bovine:
Pentru tratamentul afecţiunilor respiratorii bacteriene asociate cu Mannheimia haemolytica (anterior denumită Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida şi Histophilus somni ( anterior denumită Haemophilus somnus).
Pentru tratamentul necrobacilozei interdigitale acute (panariţiu, pododermatita infecţioasă), asociată cu Pseudobacterium necrophorum şi Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica)
Pentru tratamentul componentei bacteriene a metritelor acute post-partum (puerperale) ce apar în decurs de 10 zile de la fătare, asociate cu Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes şi Fusobacterium necrophorum, sensibile la ceftiofur. Indicaţia este limitată la cazurile în care tratamentul cu alt agent antimicrobian a eşuat.

Contraindicaţii:
A nu se folosi la animale cu hipersensibilitate cunoscută la ceftiofur sau la alte beta-lactamice.
A nu se injecta intravenos.
A nu se administra în caz de rezistenţă la alte cefalosporine sau antibiotice beta-lactamice.
A nu se utiliza la păsări de curte (inclusiv în ouă) din cauza riscului de răspândire a rezistenţei antimicrobiene la om.

Reacţii adverse:
Pot apărea reacţii de hipersensibilitate fără a avea legătură cu doza. Reacţiile alergice (de ex. reacţiile cutanate, anafilaxia) pot sa apară ocaziţional. În cazul apariţiei unei reacţii alergice, tratamentul trebuie oprit.

La suine, s-au observat reacţii uşoare la locul injectării, cum ar fi o decolorare a fasciei sau a stratului adipos, maxim 20 de zile după injectare.

La bovine, se pot observa uşoare reacţii inflamatorii la locul injectării, cum ar fi edemul tisular şi decolorarea ţesutului subcutanat şi/sau a fasciei muşchilor. Remisia clinică se atinge la majoritatea animalelor la 10 zile după injectare, deşi decolorarea uşoară a ţesutului poate persista timp de 28 de zile sau mai mult.

Specii ţintă:
Bovine şi suine.

Mod de administrare:
Suine:
3 mg ceftiofur/kg greutate corporală/zi, timp de 3 zile, pe cale intramusculară, adică 1 ml produs/16 kg greutate corporală la fiecare injecţie.

Bovine:
Afecţiuni respiratorii: 1 mg ceftiofur/kg greutate corporală/zi, timp de 3-5 zile pe cale subcutanată, adică 1 ml produs/ 50 kg greutate corporală la fiecare injecţie.
Necrobaciloză acută interdigitală: 1 mg ceftiofur/kg greutate corporală/zi, timp de 3 zile pe cale subcutanată, adică 1 ml produs/ 50 kg greutate corporală la fiecare injecţie.
Metrită acută post-partum în termen de 10 zile de la fătare: 1 mg ceftiofur/kg greutate corporală/zi, timp de 5 zile pe cale subcutanată, adică 1 ml produs/ 50 kg greutate corporală la fiecare injecţie.

Înainte de utilizare, agitaţi foarte bine sticla timp de cel puţin 30 de secunde, până când produsul este readus în suspensie. După agitare, sticla trebuie examinată vizual pentru a se asigura că produsul este readus în suspensie. Absenţa sedimentelor se poate confirma prin întoarcerea flaconului invers şi analizarea conţinutului prin baza flaconului.
Volumul maxim recomandat care trebuie administrat într-o singura injecţie este de 4 ml la suine şi de 6 ml la bovine. Administrările ulterioare trebuie aplicate în locuri diferite. Flaconul poate fi deschis de maxim 66 de ori.
În caz de metrită acută post-partum, terapia adiţională de suport poate fi necesară în unele cazuri.

Timp de aşteptare:
Suine:
Carne şi organe: 5 zile

Bovine:
Carne şi organe: 8 zile
Lapte: zero ore

Precauţiuni speciale pentru depozitare:
A nu se lăsa la vederea şi  îndemâna copiilor.
A nu se refrigera sau congela.
A se păstra flaconul în ambalajul exterior pentru a se proteja de lumină.
A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a containerului: 28 zile.
Atunci când recipientul este desigilat (deschis) pentru prima data, folosind perioada de valabilitate după prima deschidere, care este specificată în acest prospect, data la care orice produs rămas în recipient ar trebui sa fie aruncat, trebuie specificată. Această dată ar trebui sa fie scrisă în spaţiul prevăzut pe etichetă.

Prezentare:
Flacon x 100 ml

Producător:
KELA N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgia

Produs înregistrat în România:Autorizaţie de comercializare nr.150018/19.01.2015

Produse similare