Contact

Calcikel 300

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Calcikel 300, soluţie injectabilă pentru vaci şi oi.

2.  DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

1 ml conţine:

Ingrediente active:

Gluconat de calciu monohidratat       279,24 mg

Clorură de magneziu hexahidrată     40,00 mg

Excipienţi:

Metil parahidroxibenzoat                       1 ,00 mg

3. INDICAŢIE (INDICAŢII) 

Hipocalcemia acută la vaci şi oi (parezia puerperală, febra laptelui)

Hipomagnezemia acută la vaci (febra de iarbă).

4.  CONTRAINDICAŢII

Contraindicaţii absolute: tulburări cardiace.

Contraidicaţii relative: hiperparatiroidia, insuficienţă renală, acidoză, intoxicaţie cu glicozide cardiace.

A nu se folosi în caz de hipersensibilitate cunoscută la unul dintre ingrediente.

5. REACŢII ADVERSE

La următorul tratament din cauza hipercalcemiei temporare, se observă efecte adverse mai ales la nivelul sistemului cardiovascular.  Iniţial se oservă  bradicardie ce evoluează către o uşoară tahicardie cu o rată a pulsului mărită, la majoritatea animalelor în timpul terapiei standard. În cateva cazuri, aceste simptome pot progresa către tahicardie pronunţată, puls neregulat ( extrasistole),  încheindu-se cu moarte prin insuficienţă cardiacă (fibrilaţie ventriculară, bloc cardiac). Incidenţa efectelor adverse creşte în cazul administrării intravenoase rapide.

Alte simptome toxice observate în timpul dar şi după perfuzare sunt: tremurături musculare, salivaţie abundentă, lăcrimare, scrâşnituri dentare, urinări şi defecaţii frecvente, tulburări nervoase centrale variind de la depresie ( anorexie, slăbiciuni, prostaţie ) până la agitaţie şi excitabilitate terminală.

Dacă  observaţi orice alte efecte grave sau orice alte efecte nemenţionate în acest prospect, vă rugam să informaţi medicul veterinar.

6. SPECII ŢINTĂ

Vaci, oi.

7.  POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

NUMAI PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASĂ LENTĂ

Vaci adulte ( 500-600 kg): 500 ml (echivalent 12,5 g calciu +2,4 g magneziu) sau tot flaconul.

Oi:                                           1 ml pe kg greutate corporală 

8. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Soluţia trebuie administrată lent intravenos, de exemplu se va respecta timpul de perfuzare de cel puţin 5 minute.

Dacă este posibil, soluţia trebuie încălzită pană aproape de temperatura corpului.

Precauţii necesare care trebuie luate în scopul perfuzării aseptice, pe cat posibil.

Se recomandă monitorizarea atentă a aparatului de perfuzat, cu privire la lipsa de aer.

Se recomandă monitorizarea funcţiilor inimii în timpul administrarii intravenoase.

In caz de recădere după tratament, între primul şi al doilea tratament se va respecta un interval de 6 ore. 

9.  TIMP DE AŞTEPTARE

Zero zile.

10.   PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A se păstra în flaconul original.

Ferit de lumină.

A nu se congela.

A nu se folosi după data expirării înscrisă pe etichetă după Exp.

Perioada de valabilitate după prima deschidere: 28 de zile.

11. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

O creştere a concentraţiei de calciu în sânge poate creşte efectul terapeutic dar, şi efectele toxice ale glicozidelor cardiace, simpaticomimetice şi metilxantine (de exemplu cafeina).

Calciu antagonist acut neuromuscular blocheaza acţiunea antibioticelor aminoglicozide. Pe de alta parte, magneziu poate creşte efectul de blocare neuromusculară a unor medicamente ( de exemplu relaxante musculare, cum ar fi succinilcolina). Calciu formează complexe cu antibioticele tetracicline care conduc la inactivarea activităţii lor antimicrobiene.

O administra intravenoasă rapidă şi /sau supradozare poate determina creşterea simptomelor de hipercalcemie.

În caz de creştere bruscă a bătăilor inimii sau o bătăi neregulate ale inimii, tratamentul intravenos trebuie întrerupt imediat. După aceea tratamentul intravenos poate continua lent, cu controlul regulat al inimii.

Este posibil un tratament suplimentar: Na –EDTA i.v. lent.

Calciu şi magneziu sunt incompatibile cu mai multe medicamente, rezultând formarea de precipitate.

Oricum, Calcikel 300 nu trebuie amestecat cu niciun alt medicament pentru administrare simultană intravenoasă. 

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Produsul neutilizat sau reziduurile rezultate de la acest produs medicinal veterinar trebuie eliminate conform cerinţelor locale.

13. DATE ÎN BAZA CĂRORA PROSPECTUL A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ

14. ALTE INFORMAŢII

Prescripţia produsului.

Produse similare