Contact

Albendakel 10%

ALBENDAKEL 10%

100 mg/ml suspensie  orala pentru bovine,  ovine, caprine, şi cămile

Compoziţie:

1 ml conţine:

Substanţa activă:

Albendazol ……………………………………………….100 mg

Excipienţi:

Metilparahidroxibenzoat  ……………………………..2.0 mg

Propilparahidroxibenzoat ……………………………..0.2 mg

Indicaţii:

In tratamentul  infestaţiilor cu:

Nematode gastrointestinale în stadiu larvar şi adult:Haemonchus, Ostertagia(incluzând şi larvele ei hipobiotice), Trichostrongylus, Oesophagostomum, Cooperia, Nematodirus, Capillaria, Bunostomum, Strongyloides la ovine, caprine, bovine şi camelide; Chabertia ovina, Marshallagia marshali şi Gaigeria pachyscelis la ovine.

Nematode pulmonare în stadiu larvar şi adult: Dyctiocaulus, Protostrongylus spp, la ovine, caprine.

Viermi plaţi hepatici adulţi (trematode): Fasciola hepatica,la bovine, ovine, caprine; Dicrocoelium dendriticum  la ovine, caprine; Fasciola gigantica, Fascioloides magna, Paramphistoma la bovine.

Tenii (îndepărtarea segmentelor şi a scolecşilor): Moniezia

Contraindicaţii:

A nu se utiliza la animale cunoscute cu hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Reacţii adverse:

Cercetările şi experienţele în domeniu au arătat că albendazolul este un medicament sigur. La dozele recomandate efecte adverse probabile nu sunt aşteptate.

Specii ţintă:

Bovine, ovine, caprine,  şi cămile.

Mod de administrare:

Produsul se administrează pe cale orală în următoarele doze:

Viermi gastro-intestinali, viermi localizaţi la nivelul pulmonului, viermi laţi:

Ovine şi caprine:

          0,5 ml/10 kg greutate corporală.

Bovine, cămile:

          4 ml/ 50 kg greutate corporală.

Trematode hepatice:

Ovine şi caprine:

          0,5 ml-0,75 ml/10 kg greutate corporală (trematode hepatice mari)

          1 ml /10 kg greutate corporală (trematode hepatice mici)

Bovine: 5 ml/ 50 kg greutate corporală(Fasciola hepatica)

          7,5 ml/50 kg greutate corporală (F. Gigantica, F. magna, Paramphistoma)

Animalele expuse constant parazitarilor interne trebuie retratate de câte ori este necesar.

Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinata cât mai precis posibil şi ar trebui sa fie verificată şi exactitatea dispozitivului de administrare.

Pentru împiedicarea difuzării pe păşune, odată cu fecalele, a substanţei active din medicament, recomandăm ca pe perioada tratamentului, animalele să fie ţinute în padoc/grajd, iar materiile fecale vor fi depozitate la platforma de gunoi pentru a fi inactivate biologic si chimic.

În caz de reinfestare, cereţi sfatul medicului veterinar privind frecvenţa administrării produsului şi necesitatea repetării tratamentului.

Recomandări privind administrarea corectă:

A se agita flaconul înainte de utilizare.

A se respecta dozele recomandate.

Timp de aşteptare:

Carne şi organe: 14 zile.

A nu se folosi la animalele în lactaţie când laptele este destinat consumului uman.

Precauţii speciale pentru depozitare:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura sub 25oC ,ferit de lumină directa.

A se feri de îngheţ.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 28 zile 

 Atenţionări speciale:

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Alegerea dozei de tratament se va face pe baza estimării greutăţii animalelor care se tratează.

Se va acorda o atenţie deosebită animalelor gestante şi animalelor stresate din cauza subnutriţiei, a condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a stabulaţiei.

Pentru evitarea dezvoltării rezistentei paraziţilor la tratamentul cu antihelmintice, se vor evita :

 – utilizarea frecventa şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă pentru o perioadă lungă de timp.

 – subdozarea, prin subestimarea greutăţii corporale sau în urma administrării greşite a medicamentului.

Dozarea incorectă poate favoriza dezvoltarea rezistentei la antihelmintice.

În cazul dezvoltării rezistentei paraziţilor la anumite antihelmintice, utilizaţi pentru tratament un antihelmintic din alta clasa farmacologica şi cu un mod de acţiune diferit.

Suspiciunile de cazuri clinice cu rezistentă la antihelmintice ar trebui să fie investigate în continuare cu ajutorul testelor (de exemplu, testul de reducere a numărului de oua din fecale). În cazul în care rezultatele

testelor sugerează o rezistentă puternică faţă de un anumit antihelmintic, ar trebui să fie utilizat un antihelmintic aparţinând altei clase farmacologice şi având un mod de acţiune diferit.

 Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

A se evita contactul cu ochii.

Se vor îndepărta imediat eventualele urme de produs ajunse în mod accidental în ochi sau pe piele, prin spălare cu multă apă.

În caz de contact accidental cu produsul solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. 

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie:

Nu se utilizează în prima lună de gestaţie.

Efecte teratogene au fost raportate la şobolani, iepuri şi oi după administrarea la femele la începutul gestaţiei.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:

Nu se cunosc.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz.

Supradozarea cu doze de zece ori mai mari decât doza maximă recomandată este puţin probabil să determine reacţii adverse la animalele sănătoase.

Alte informaţii:

Proprietăţi farmacodinamice

Albendazolul este o substanţă antihelmintică cu un spectru larg de activitate împotriva stadiilor mature şi imature ale nematodelor intestinale şi pulmonare, cestodelor (stadii mature şi imature) şi trematodelor (Fasciola hepatica)

Benzimidazolii acţionează prin:

Inhibarea polimerizarii microtubilor parazitului.

Inhibarea absorbţiei de glucoza din intestin.

Inhibarea enzimei fumarat-reductaza.

Albendazole 10%, are acţiune antihelmintică împotriva următorilor paraziţi interni:

Nematode gastrointestinale în stadiu larvar şi adult: Haemonchus, Ostertagia (incluzând şi larvele ei hipobiotice), Trichostrongylus, Oesophagostomum, Cooperia, Nematodirus, Capillaria, Bunostomum, Strongyloides la ovine, caprine, bovine şi camelide; Chabertia ovina, Marshallagia marshali şi Gaigeria pachyscelis la ovine.

Nematode pulmonare în stadiu larvar şi adult: Dyctiocaulus, Protostrongylus spp, la ovine, caprine.

Viermi plaţi hepatici adulţi(trematode): Fasciola hepatica,la bovine, ovine, caprine; Dicrocoelium dendriticum  la ovine, caprine; Fasciola gigantica, Fascioloides magna, Paramphistoma la bovine.

Tenii (îndepărtarea segmentelor şi a scolecşilor): Moniezia

În plus, doza recomandată de albendazol are acţiune ovocidă.

Descreşterea activităţii poate apare în cazul rezistenţei la benzimidazoli.

Particularităţi farmacocinetice

Proprietăţile farmacocinetice ale albendazolului au fost studiate la bovine, ovine şi la animale de laborator(şoareci, şobolani). Caracteristicile farmacocinetice care au rezultat din aceste studii au fost următoarele:

– albendazolul este rapid excretat de ţesuturi şi nu este reţinut în organele interne.

–           după administrarea pe cale orală, benzimidazolii sunt metabolizaţi în cantitate mare la bovine.

–           după oxidare şi hidroliza metaboliţii (care sunt mai solubili decât albendazolul), se distribuie în sânge, ţesuturi, bila şi urina.

La rumegătoare suspensia de albendazol  este absorbită lent şi aproape complet din rumen, după care este rapid metabolizată în primul pas de către ficat în metabolitul principal albendazol sulfoxid şi în metabolitul secundar albendazol sulfonă şi alţi metaboliţi.

La rumegătoare albendazolul este predominant excretat prin urină. Eliminarea prin bilă este aproximativ 15% la oi. Cei mai mulţi metaboliţi sunt excretaţi sub forma neconjugată.

 Se eliberează numai pe baza de reţetă veterinara

Prezentare:

Flacoane din HDPE 1 litru suspensie orala

Cutii de carton cu 20 de flacoane.

Producător:

KELA  LABORATORIA N.V., St. Lenaarteseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgia

Produs înregistrat în România: Autorizaţie de Comercializare nr. 120306/19.11.2012

Produse similare